.

Sarah J.

Williams

Author, Writer, Freelance Journalist

Blog

Hur du får hjälp i skolan

7/26/2018

Alla som har en diagnos vet vilka svårigheter som det kan ställa till för oss i skolan. Själv har jag diagnosticerats med Bipoläritet typ 1, C-PTSD och utmattningssyndrom, att säga att det kan vara svårt att koncentrera mig ibland är en underdrift! Att studera inför prov har visat sig vara omöjligt men som tur vad finns det hjälp att få på skolor, gymnasium, folkhögskolor och universitet. Anmäler man bara sina diagnoser innan du börjar dina studier finns det mycket hjälp att få.

T.ex. kan du få hjälp med ljudböcker och att läsa och lyssna på boken samtidigt är någonting som har visat sig underlätta för många av oss. Mer hjälp som du kan få är längre provtider och hemtentor istället för salstentor. Hör med din skola för att få reda på vad de kan hjälpa dig med.

Vad jag har märkt är att det är olika vad varje skola och även varje lärare kan tänka sig att hjälpa dig med. Jag behöver till exempel ha hemprov istället för salsprov, eftersom jag inte klarar av att studera inför prov eller klarar av stressen för när jag sitter i provsalen. Allt jag lärt mig fastnar inte och huvudet blir helt blankt under provdagen. Det är hemskt! Men det finns de lärare och skolor som lyssnar på detta. Har du också svårigheter med prov rekommenderar jag dig till att söka dig till folkhögskolor där man inte har prov. Istället ska man vara aktiv på lektionerna, i grupparbeten och närvara varje skoldag. En närvaro på över 90% är bäst.

Jag går just nu på universitetet och har märkt att det var lättare att få exakt den hjälp jag behöver i grundskolan och på gymnasiet. På universitetet upplever jag att man har ett mer stelt sätt att tänka: man kan t.ex. inte alltid tänka sig att ge mig hemprov och uppsatser istället för salstentor. Nu har jag nyss börjat på en ny skola och jag hoppas att de är mer bemötande och flexibla än det universitet jag gick på innan, men jag vet inte mer ännu.

Om du inte har en diagnos ännu rekommenderar jag dig att du går till din kurator på vårdcentralen eller bokar tid hos din läkare (även på vårdcentralen). Det är lite olika vem du ska kontakta för att få en diagnos. T.ex. fick jag mina diagnoser genom min psykolog och läkare där jag går inom öppenvården. Men jag vet att om du t.ex. behöver en diagnos inom ADHD och ADD så behöver du kontakta din läkare via vårdcentralen för att till slut få en diagnos.

Det är verkligen värt det att skaffa dig en diagnos om du märker att du har problem i skolan. När du väl har diagnosen kommer du att märka att det är som om alla dörrar öppnar sig för dig. Helt plötsligt finns det mängder med stöd och hjälp att få och lärarna möter dig med förståelse istället för att se dig som en strulig elev.

Ta tag i din psykiska hälsa, det lönar sig i längden!

#diagnos #hjälp #skola

Made with ❤ by Wild Ink Pages.